Browsing: Gujarati Love

Love Quotes in Gujarati મારા શરીરમાંથી મારી આત્મા નીકળી જશે, પણ તું મારા દિલમાંથી ક્યારેય નહીં નીકળી શકે !! મને…

Love Quotes Gujarati જીવનમાં તારું હોવું એ જરૂરત છે આદત નથી, તું છે તો બધું છે તારા સિવાય કોઈ ચાહત…